Konferens: SIPU- Detaljplanedagarna 2019

Onsdag 25 September kl 09:00

 

Region: 

Plats: Stockholm 25-26 sept

 

Detaljplanedagarna 2019

Helhetsgrepp om detaljplanearbetet

Vid framtagning och utformande av en detaljplan är det många faktorer att ta hänsyn till, såsom bullerfrågor, dagvattenhantering, medborgardialoger, exploatörernas efterfrågan, samverkan, digitalisering och långa tidsramar. Hur kan din kommun utforma långsiktigt hållbara detaljplaner som ändå är flexibla och skapas genom en tidseffektiv process?

 

Ur konferensens innehåll:

  • Vad kan och vad ska detaljplanen styra?
  • Flexiblare och effektivare  detaljplaneprocesser
  • Digitalisering, buller och  dagvatten i detaljplanearbetet

Läs mer om konferensen här