Kurs: SIPU-Strategisk parkeringsplanering i kommun

Onsdag 28 Augusti kl 09:00

 

Region: 

Plats: Stockholm 28-29 aug

 

Strategisk Parkeringsplanering I Kommun (2)

Parkeringsfrågor är breda och komplexa, där flera olika områden går in i varandra och utmaningen ofta handlar om att skapa ett helhetsperspektiv. Denna kurs vänder sig till dig som arbetar med parkeringsfrågor och syftar till att ge dig metoder för att möta just din kommuns utmaningar. Du får kunskap om bl.a. hur du kan tänka kring parkeringsnormer, alternativa transportsätt och effektivisering av parkeringssystemet – exempelvis samnyttjande av parkeringsplatser. Teori blandas med diskussioner och praktikfall för att du ska få konkreta verktyg och inblick i hur andra jobbar med parkering.

 

Ur kursens innehåll:

  • Hur kan du jobba med parkeringsreglering på bästa sätt?
  • Hur kan miljö- och hållbarhetsmålen konkretiseras och mötas?
  • P-tal och parkeringsnormer
  • Hur skapas en bra balans mellan parkeringsplatser och mobilitetsalternativ?

Läs mer om kursen här