Kurs: Fastighetsvärdering och Analys 7,5 hp

Måndag 19 Augusti kl 09:00

 

Region: 

Plats: Stockholm 19-23 augusti

 

Fast (4)

 

 

Samhällsbyggarna och KTH samarbetar kring vidareutbildning för dig som är yrkesverksam. Som medlem i Samhällsbyggarna erbjuds du en bra rabatt.

Plats: Stockholm

När: 19-23 augusti

 

Arbetar du till exempel på bank eller i ett fastighetsbolag? Kommer du ofta i kontakt med fastighetsvärderingar?

Kanske har du som mål att själv kunna utföra eller granska värderingar av fastigheter? Då är Fastighetsvärdering och analys 7,5 hp en kurs för dig!

 

Syftet med kursen är att ge grundläggande förståelse för fastighetsvärdering – vilken teoretisk bas värdering är baserad på och vilka metoder som används vid värdering – samt insikt i att värdering är en bedömning och således förenad med osäkerhet. Målet med kursen är att kursdeltagaren ska få praktiskt tillämpbara verktyg att kunna utföra värderingar med.

 

• Kunna utföra en värdering med ortspris- och kassaflödesmetoden

• Kunna utföra en marknadsanalys med avsikt att ha som grund för en värdering

• Förklara vilka parametrar som skapar ekonomiskt värde och analysera hur förändringar av dessa parametrar påverkar värdet i en fastighet

 

• Hur osäkerhet ska behandlas i en marknadsvärdebedömning.

• Svårigheter och eventuella lösningar vid värdering i samband med miljöskada

• Vad fastighetsmarknaden menar med god värderarsed

 

Ett av huvudmomenten i kursen är att själv utföra en fastighetsvärdering. Fastigheten, belägen i Stockholm, kommer att besökas. En analys av fastig­hetens läge, ekonomiska, juridiska och tekniska förutsättningar behöver därmed göras. För att kunna utföra värderingen kommer kunskaper att inhämtas genom lektioner där föreläsningar och övningar varvas. Kursen avslutas med en tentamen för att säkerställa att deltagarna uppnått kursens mål. Kurslitteratur, lunch, fika och en middag ingår i kursen. 

 

Är du anställd i Swedbank eller någon av sparbankerna och avser att gå utbildningen för att bli intern värderare,  se intern information på Swedbanks intranät.

 

Anmäl dig här!