Samhällsbyggarnas Årsmöte 15 maj 2019

Onsdag 15 Maj kl 12:30

 

Region: Sverige

Plats: Meddelas senare

 

årsmöte

 

Program

Kl 12.30 Lättare lunch & mingel

 

Kl 13.00 Programpunkt meddelas senare

  

 

Talare: Meddelas senare

 

 

Kl 13.30 Programpunkt meddelas senare

 

Talare: Meddelas senare

 

 

Moderator: Meddelas senare

  

Kl 14.00 Årsmötet öppnar

Vid årsmötet har varje medlem en röst. Frånvarande medlem kan i skriftlig fullmakt utse annan medlem att företräda sig och sin röst. Ingen medlem får därvid företräda fler än en annan medlem.

 

Kallelse

Föredragningslista

Årsredovisning 

Budget 2019

Budget 2020 

Verksamhetsplan

Styrelsens förslag till medlemsavgift 2020

Valberedningens förslag 2019