Medlemmarna i Sektionen För Fastighetsvärdering (SFF) inom Samhällsbyggarna kallas till Årsmöte den 23 maj 2019

Torsdag 23 Maj kl 16:00

 

Region: 

Plats: Samhällsbyggarna Vasagatan 16 Stockholm

 

möte (3)

 

Program

 

16.00 

Årsmöte enligt nedanstående dagordning med tillhörande handlingar

 

16.40 

Tid för mingel samt dryck och tilltugg

 

17.00

Aktuella frågor inom värderar sektionen:

 

 

Årsmötet

1. Föredragningslista

2. Verksamhetsberättelse SFF ht 2018- vt 2019

3. Reviderad budget för år 2019 samt förslag till serviceavgifter och prel. budget för 2020

 

 

Årsmöteshandlingar 

Kallelse

Föredragningslista

Verksamhetsberättelse SFF 

Utfall 2018 samt budget 2019

Årsredovisning


Anmälan senast 16 maj till info@samhallsbyggarna.org

 

Väl mött!