Effektiv och rättssäker tillsyn enligt PBL 19-20 mars 2019, Stockholm

Tisdag 19 Mars kl 09:00

 

Region: 

Plats: Stockholm

 

Studia Logo Cmyk

 

Tillsyn är en uppgift som ingår i byggnadsnämndens ansvar som tillsynsmyndighet och detta är en uppgift som inte kan väljas bort. Den bebyggda miljön ska vara säker, hälsosam och tillgänglig. Byggnadsnämnden har ett viktigt ansvar att genom tillsyn bidra till att felaktigheter och brister åtgärdas och till att lagstiftningen följs. Att byggnadsnämnden tar sitt tillsynsansvar är också en viktig demokrati- och rättssäkerhetsfråga – lagar och regler ska tillämpas på samma sätt oavsett var i landet man bor. 

 

Under den här kursen får du viktig kunskap för att kunna bedriva både effektiv och rättssäker tillsyn enligt PBL.  

 

Under kursens första dag går vi igenom viktiga delar kring juridiken som reglerar tillsyn enligt PBL. Under kursens andra dag fokuserar vi på hur lagstiftningen ska tillämpas i praktiken och hur du utvecklar strategier och metoder för systematisk, effektiv och rättssäker tillsyn enligt PBL. 

 

Efter att ha deltagit på kursen kan du med ökad säkerhet bedriva effektiv och rättssäker tillsyn enligt PBL.

 

Ur kursens innehåll:

  • Vad innebär byggnadsnämndens tillsynsansvar i praktiken?
  • Hur utforma förelägganden som håller för överprövning?
  • Byggnadsnämndens möjlighet att använda sig av olika verkställighetsmedel
  • Hur hantera tillsynsärenden där fastighetsägaren är mycket svår att nå?
  • Aktuella rättsfall och domar från Mark- och miljööverdomstolen gällande tillsynsärenden
  • Strategier och metoder för systematisk, effektiv och rättssäker tillsyn enligt PBL
  • Hur avgöra när byggsanktionsavgift ska tas ut vid överträdelser av plan- och bygglagstiftningen?
  • Effektiv och rättssäker handläggning inom byggnadsnämndens olika tillsynsområden – strategier, processer och rutiner

 

Målgrupp:

Kursen vänder sig till dig som arbetar med tillsyn enligt PBL på landets kommuner.

Datum:

19-20 mars 2019

Plats:

Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Pris:

9 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation i digitalt format, luncher och för- och eftermiddagsfika.

 

Som medlem i Samhällsbyggarna får du 10% rabattpå utbildningen, uppge kod Samhällsbyggarna i din anmälan för att ta del av rabatten. Rabatten går inte att kombinera med andra erbjudanden eller rabatter.

 

Kursledare: 

 

Margaretha Svenning

Disputerad miljöjurist, Kammarkollegietoch Lärare i miljörätt, Lunds universitet

 

Johan Ledstedt

Utbildare på Yrkes Akademinsyrkeshögskoleutbildning till bygglovshandläggare

 

Läs mer om kursen här