CIR-dagen 29 januari 2019 Explosion- och brandrisk vid överdäckning och i tunnlar

Tisdag 29 Januari kl 09:00

 

Region: 

Plats: Göteborg

 

people

Photo by Daria Shevtsova on Unsplash

 

Välkommen till CIR-dagen 2019

 

Program

09.00 - 09.10 Inledning och presentation av CIR Peter Simonsson, Trafikverket/Ordförande CIR

 

09:10 - 09:30 Föreskrifter inom infrastrukturområdet Per Andersson, Transportstyrelsen

09.30 - 09.50 Forskning på KTH om explosioner och brand i tunnlar och bergrum Anders Ansell, KTH

09.50 - 10.10 Nytt från RISE forskning om explosion- och brandrisk Haukur Ingason, RISE Säkerhet och transport

10.10 - 10.40 Kaffe

11:00 - 11.20 Hagastaden ur ett konstruktionsperspektiv Morgan Johansson, Norconsult

11:30 - 11:50 Hagastaden ur ett riskperspektiv Mathias Lööf, Projektstaben i Sverige

11:50 - 12:10 Västlänken - Dimensionering med avseende på brandrisk Niclas Åhnberg, Brandskyddslaget 12:10 - 12:30 Diskussion och avslutning

 

12:30 - 13:20 Lunch

 

13:20-15:30 Information om BBT-projekt

Trafikverket har i samverkan med Sveriges Bygguniversitet och RISE Research Institutes of Sweden arbetat fram ett bransch-program för forskning och innovation avseende Byggnadsverk för Transportsektorn (BBT). Ett flertal projekt pågår och här får vi några av de senaste resultaten från fyra projekt. Att koppla visuell inspektion till respons och bärförmåga hos naturligt korroderade armerade betongkonstruktioner, Karin Lundgren, Chalmers SensIT, Internet of things sammanlänkar sensorteknik och byggnadsverk via bygginformationsmodeller - Proof of concept, Rasmus Rempling, Chalmers Effektivare mätning och styrning - Operativa mätetal för uppföljning av verksamhetsstrategier, Kajsa Simu, LTU Förbättring av arbetsmiljö med miljövänlig självkompakterande betong, Lars Kraft, RISE CBI Betonginstitutet

 

Deltagaravgift

Deltagaravgiften är 1990 SEK per person inkl. kaffe och lunch

 

 

Anmälan  

Anmälan görs på www.svenskacir.se Sista anmälningsdag är den 11 januari 2019

 

NÄR: Tisdagen den 29 januari 2019, Kl. 09:00-15:30

 

VAR: Göteborg, Svenska mässan Gothia Towers konferens- avdelning, våning 2. Entré 4 Hotell Gothia Towers