FASTIGHETSRÄTT FÖR SAMHÄLLSBYGGARE 2018 – EN KURS TILL FÖRMÅN FÖR STOCKHOLMS STADSMISSION

Måndag 10 December kl 09:00

 

Region: 

Plats: Vesterlins Vasagatan 50, Stockholm

 

vesterlinskurs 

 

Fastighetsrätten och den värld den tillämpas i är under ständig förändring. Under dagen bjuder ett stort antal föreläsare på fördjupning inom sina respektive rättsområden. Det handlar om allt från praxis till trender och historiska orsaker till dagens strukturer – kort och gott fastighetsrätt för alla samhällsbyggare. Samtliga intäkter för kursen går oavkortat till Stockholms stadsmission. Lärarna ställer upp gratis liksom Vesterlins som kursarrangör.

 

Kursinnehåll, ett axplock

Rättspraxis servitut – vad har hänt med rättsfiguren?

Året har bjudit på flera intressanta rättsfall som ytterligare mejslar ut rättsfiguren servitut. Vi går igenom de viktigaste utslagen från HD och MÖD samt sätter dessa i ett större sammanhang.

 

Egendomsskyddet, nu också i lantmäteriförrättningar

HD har i Parkfastigheten slagit fast att egendomsskyddet ska prövas särskilt vid tvångsvis marköverföring genom fastighetsreglering. Men vad innebär utslaget mer i detalj. Vi reder ut frågorna.

 

Ägarlägenheter, här kommer dom!

Ägarlägenheterna verkar efter år i skuggorna vara på väg in i rampljuset. Men vad gäller för denna särskilda fastighetstyp, vilka utmaningar ser vi och vilka möjligheter lockar.

 

Interaktiv PBL – det nya svarta

Alla lagar gäller parallellt och oinskränkt i förhållande till varandra – och ofta till praktikerns förtret. I föreläsningen blandas praxis, aktuella lagstiftningsprojekt och spådomar kring integrationen mellan plan- och bygg- respektive miljörätten.

 

Tillfällig nyttjanderätt vid infrastrukturprojekt – upplåtelseformen som lagstiftaren glömde?

För närvarande pågår flera större infrastrukturprojekt i Sverige. Projekten kräver att centralt belägna ytor i våra storstäder tas i anspråk för tillfälliga etablering. Men hur fördelar sig ansvaret vid en sådan upplåtelse mellan upplåtaren och exempelvis järnvägsbyggaren?

 

Fastighetsrättsliga myter – 4,5 meter från fastighetsgräns

Under temat fastighetsrättsliga myter som behöver vädras ut tar vi upp detta med 4,5 meter till fastighetsgräns. Vi rör oss från 1734 års lag via finsk rätt till nutid och reder under resan upp mytbildningen på området.

 

 

Målgrupp
Alla med intresse av tillämpad fastighetsrätt.

 

Lärare

En stor del av de lärare som jobbar inom Vesterlins kursverksamhet samt flera andra bidrar med olika pass. Bl.a. deltar:
Barbro Julstad, teknologie doktor, Vesterlins
Carolina Gustavsson, advokat, Landahl Advokatbyrå
Johan Larsson, förbundsjurist SKL, Boverkets PBL Kompetenskansli, expert i översiktsplaneutredningen
Christer Södereng, vattenrättslig expert, Structor
Henrik Höglund, biträdande bygglovschef, Haninge kommun
Kristina Thimberg, lantmätareVesterlins
Olof Graner, lantmätareVesterlins
Tomas Vesterlin, VD Vesterlins
samt flera andra.

 

Längd

En dag

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut efter genomförd utbildning.

 

Pris
7 400 kronor per deltagare, exklusive moms. Hela beloppet skänks till Stockholms Stadsmission.

 

Nästa kurstillfälle
10 december 2018, Vasagatan 50, Stockholm

 

Läs mer och anmäl dig till Fastighetsrätt för Samhällsbyggare här!