Seminarium- Kollektivtrafik i expanderande städer och regioner

Tisdag 25 September kl 16:00

 

Region: 

Plats: Turegatan 16, Stockholm

 

 Wenni -zhou -476704-unsplash

Varje år sker 1,7 miljarder påstigningar i kollektivtrafiken i Sverige. Och antalet resenärer ökar stadigt i takt med att befolkningen och städerna växer.

 

I regeringens nyligen presenterade infrastrukturplan för 2018-2029 ingår också satsningar på kollektivtrafik, framförallt spårbunden. Hur kommer framtidens kollektivtrafik utvecklas och vilka blir konsekvenserna för regional pendling och förstorade arbetsmarknader? Under seminariet ges också en inblick i Köpenhamns växande tunnelbanesystem.

 

PROGRAM

Introduktion av Ulrika Francke, ordförande IVAs avdelning för Samhällsbyggnad. 

 

Tåg, bussar, cyklister, gående och bilar. Hur ska de samsas i den växande staden?
Jonas Eliasson, trafikdirektör Stockholms stad och IVAs avdelning för Samhällsbyggnad. 

 

En del i regeringens nyligen presenterade plan för infrastruktur 2018-2029 är nya tunnelbanelinjer och pendeltågsspår. Hur kommer detta att påverka kollektivresandet?
Mårten Frumerie, förvaltningschef, Förvaltning för utbyggd tunnelbana, Stockholms läns landsting. 

 

Förbättrad kollektivtrafik vidgar bostads och arbetsmarknaden.
Gunilla Glantz, stadsbyggnadsdirektör, Nacka kommun.

 

Internationell lokaltrafik. Ringen och Öresundsmetron. Köpenhamns tunnelbana med en framtida förlängning under Öresund till Malmö? 
Peter Aarkrog, senior director, Rail Systems, Ramboll Danmark.

 

Avslutande diskussion med de medverkande talarna och frågor från publiken.

 

Moderator: Peter Collin, IVA Samhällsbyggnad och Ramboll.

 

Mer information hittar du här.