Kustmötet i Helsingborg den 12 - 13 september

Onsdag 12 September kl 00:00

 

Region: 

Plats: Helsingborg

 

Helsingborg -3461075_1920

 

Effekter till följd av klimatförändringar såsom höjd havsnivå, stormar, översvämning och erosion är en stor utmaning för kommunerna i södra Sverige och medför en risk för medborgarna. Att hitta lösningar för att skydda staden och stränderna idag och i ett framtida klimat är nödvändigt. Översvämningar och stormskador medför stora samhällskostnader. Stränderna skapar värdefulla ekosystem och är en stor tillgång för medborgarna och olika näringar. Men viljan att bo strandnära gör att sårbarheten ökar i framtiden.

 

Statens geotekniska institut (SGI) inbjuder tillsammans med Helsingborgs stad och Erosionsskadecentrum till Kustmöte 2018 i Helsingborg. Mötet börjar med lunch den 12 september och därefter hålls ett antal presentationer. På kvällen ges tillfälle för deltagarna att skapa kontakter och byta erfarenheter vid en gemensam middag. På eftermiddagen den 13 september ordnas studiebesök längs kusten i Helsingborgs stad för att studera problem med stranderosion och olika lösningar.

 

 

Temat för årets Kustmötet är Staden vid havet. Frågor kopplade till höjd havsnivå, översvämningsrisker och erosion kommer att belysas

 

Arrangör: Statens geotekniska institut (SGI) i samverkan med Helsingborgs stad och Erosionsskadecentrum.

 

 

Sista dag för anmälan är den 31 augusti 2018

 

Länkar till mer information och anmälan:

 

Inbjudan

Program

 

Anmälan