Kurs: RÄTTSPRAXIS, LEDNINGSRÄTT

Tisdag 18 September kl 00:00

 

Region: 

Plats: Stockholm

 

Kurs _large _1100px -22

 

 

De senaste åren har det kommit många intressanta och klargörande rättsfall i fråga om upplåtelse och förvaltning av ledningsrätt. Vi går igenom de mest betydelsefulla rättsfallen och sätter in dem i ett bredare sammanhang. Härigenom belyser vi frågor om upplåtelse och förvaltning av ledningsrätt både på bredden och djupet.

 

Kursinnehåll

Fokus ligger på upplåtelse av ledningsrätt och förvaltning, men vi behandlar även förrättningskostnader, skadeståndsfrågor och förändring av befintlig ledningsrätt. Även om särskilt intresse ägnas åt senare års praxis går vi också igenom de äldre rättsfall som har störst betydelse för att förstå rättsfiguren ledningsrätt.

 

Kursen behandlar bland annat

  • Upplåtelse
  • Lantmäteriförrättning
  • Ersättning vid upplåtelse och framtida förvaltning
  • Ändring av ledningsrätt och därtill knutna avtal
  • Motstridiga intressen
  • Praktiska tips

 

Målgrupp
Kursen riktar sig till personer på ledningsdragande bolag, ledningsägare konsulter, advokater, kommuner, fastighetsägare, exploatörer m.fl. som kommer i kontakt med ledningsrätter.

 

Pedagogik
Kursen har utpräglade teoretiska inslag vilka varvas med praktiska exempel. En mycket stor del av framställningen vävs kring rättspraxis.

 

Lärare
Tomas Vesterlin har ett förflutet inom ledningsbranschen. Han har under senare år jobbat på Lantmäteriets fastighetsrättsliga stab, till stor del med ledningsrättsfrågor. Där har han utvecklat kurser i ledningsfrågor till myndighetens mer erfarna handläggare samt skrivit delar av myndighetens handböcker i ämnet. Han har vidare stått för rådgivning till landets handläggare i mer besvärliga frågor. Tomas har under senare år även jobbat med ändringar av ledningsrättslagen på justitiedepartementet. Han har skrivit vissa av lantmäteriets yttranden till domstolar, bland annat högsta domstolen i ledningsärenden. Tomas har även deltagit i regeringsuppdrag i fråga om ledningsinfrastruktur. Tomas har förtroendet att utbilda mark- och miljödomstolarna i komplexa ledningsrättsfrågor inom ramen för Domstolsakademin. Han har god förmåga att sätta enskilda rättsfall i ett större sammanhang.

 

Längd
En dag

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut efter genomförd utbildning.

 

Pris
6 800 kronor per deltagare, exklusive moms

 

Nästa kurstillfälle
18 september 2018, Vasgatan 50, Stockholm

 

Läs mer och boka här

 

Välkomna!