Kurs: Miljökvalitetsnormer för vatten vid fysisk planering

Onsdag 26 September kl 00:00

 

Region: 

Plats: Stockholm

 

Studia _logo _cmyk (15)

 

Miljökvalitetsnormer för vatten vid fysisk planering, 26-27 september 2018, Stockholm

Under denna kurs får du viktig kunskap om vad miljökvalitetsnormer för vatten är och hur du strukturerat och målinriktat arbetar med vattenfrågor i hela planprocessen för att säkra att MKN för vatten verkligen följs.

Du får en tydlig genomgång av de viktigaste delarna som du behöver ha kunskap om för att kunna hantera vattenfrågor korrekt i hela planprocessen och därmed bidra till att miljömålen för vatten i Sverige nås!

 

Läs mer om kursen här!