Kurs: ARRENDE, PARTIELL NYTTJANDERÄTT OCH SERVITUT – LILLA KURSEN

Onsdag 26 September kl 00:00

 

Region: 

Plats: Stockholm

 

Kurs _large _1100px -25

 

Ingen upplåtelse är den andra lik. Det följer delvis av den fasta egendomens karaktär, omfattande allt från jordbruksmark till detaljplanerade centrumanläggningar. De grundläggande lagreglerna är dock de samma och det är upp till parterna att nyttja dessa på bästa sätt för att bevaka sina intressen. Under kursen fördjupar vi oss i lagregler och praktiska lösningar.

 

Kursinnehåll
Vi går under kursen igenom grunderna i de olika upplåtelseformerna för mark i jordabalken samt de praktiska problem som är förknippade med dessa. Vi tittar på hur du kan och bör agera, dels som markägare och dels som rättighetshavare.

 

Kursen behandlar bland annat

 • Nyttjanderätt enligt jordabalken
 • När avtal behövs för att nyttja annans mark
 • Allmänna nyttjanderätter
 • Att klassificera, bedöma och nyupplåta nyttjanderätter
 • Totala nyttjanderätter
 • Att tänka på vid upplåtelseavtal
 • De olika arrendeformerna
 • Överlåtelse av rättighet och underupplåtelse
 • Förverkande och uppsägning
 • Att bilda, ändra och upphäva servitut
 • Formkrav

 

Målgrupp
Kursen riktar sig främst till fastighetsbolag och förvaltare, privata fastighetsägare, kommuner, exploatörer, konsulter, advokater och andra som ofta kommer i kontakt med upplåtelse av fast egendom genom avtal.

 

Pedagogik
Kursen innehåller både teori, praktiska exempel, rättsfall och övningar där du får använda dina nya kunskaper.

 

Lärare
Emma Eriksson har arbetat med fastighetsrättsliga frågor på advokatbyrå i nio år. Hon arbetar framförallt med arrenden, fastighetsbildning och exploatering. Emma är flitigt anlitad som lärare och skribent.

 

Tomas Vesterlin har mer än 15 års samlad fastighetsrättslig erfarenhet från bland annat kommunal verksamhet, Lantmäteriets fastighetsrättsliga stab och Justitiedepartementet.

 

Längd
En dag

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut efter genomförd utbildning.

 

Pris
6 800 kronor per deltagare, exklusive moms

 

Nästa kurstillfälle
26 september 2018, Vasagatan 50, Stockholm

 

Läs mer och boka här

 

Välkomna!