Välkommen till en workshop kring Brottskonsekvensbeskrivningar i stadsplaneringen

Onsdag 22 Augusti kl 10:00

 

Region: 

Plats: Stockholm

 

 

Fokus för dagens workshop 
Denna dag har inte ambitionen att ta ett heltäckande grepp om brottsförebyggande bebyggelseplanering. Vi kommer att ha ett fokus på brottskonsekvensbeskrivningar i bebyggelseplanering och grundläggande kunskaper/teorier kring detta. Målsättningen är att ni efter denna workshop ska kunna börja jobba med detta hemma i era kommuner och kunna fortsätta med egen kunskaps- och erfarenhets uppbyggnad i frågan.

 

Trygghetsbegreppet exkluderat 
Vi kommer i första hand prata om brottsförebyggande- och säkerhetsskapande aspekter i bebyggelseplanering, som i sig kan leda till att en plats blir tryggare, men vi kommer inte att prata om aspekter som enbart vänder sig till att göra platser tryggare även om de är säkra. Vi vet att trygghet och säkerhet är ett mångfacetterat begrepp därför kommer vi att ha en ytterligare workshop i höst som handlar om detta.

 

Ta med en egen detaljplan 
Vi vill be er att ta med en detaljplan från er egen kommun som ni under eftermiddagen kan börja göra en brottskonsekvensbeskrivning på. Det bör helst vara en plan över ett kvarter, bostadsområde, centrumanläggning, eller kommunikationscenter, där de brottsförebyggande aspekterna är mer aktuella. Titta gärna på den bifogade filen. Hur kan vi "ta in" dessa aspekter i ett nytt område?

 

Var: Osquldas väg 6B , Q-huset, Sal Q 31, KTH, Stockholm

När 22 augusti, 10-16

 

Dagordning här 

Anmäl dig här