Seminarium "Säkra och inkluderande platser"

Torsdag 30 Augusti kl 07:30

 

Region: Kalmar

Plats: Balck Coffee Kaffebar, Storgatan 14

 

Ethan -hu -590332-unsplash (1)


Vania Ceccato, forskare på KTH, berättar om utmaningarna med att skapa en stad som är säker och inkluderande för alla.

Fler och fler väljer att bo i en stad eller tätort och vi förväntar oss att städer ska erbjuda säkra och levande platser med attraktionskraft och mångfald och där ett stort antal människor kan leva och mötas.

Numera bor 54 procent av världens befolkning i städer, en andel som väntas öka till 66 procent from till 2050. Sverige har haft den starkaste utvecklingen av urbanisering i Europa sedan mitten av 2000-talet.

Samtidigt har världen bevittnat växande hot mot städer och mindre samhällen. Oavsett om det är hot eller rädsla för att bli utsatt för brott, terrorism, naturkatastrofer eller andra typer av skador, kräver dessa nya förutsättningar ett nytt sätt att hantera och reagera på risker och farhågor i det dagliga livet.

För att kunna planera, bygga och förvalta miljöer så att de kan vara inkluderande och säkra för alla, behöver vi ett brett och komplext utbud av kunskapsförsörjning. Det är också viktigt att utveckla och utvärdera aktuell forskning och metoder för att ta itu med dessa problem och ta fram bättre underlag för framtida åtgärder.

 

Nätverket ”Säkra platser”

”Säkra platser” är ett tvärvetenskapligt nätverk som kopplar lokala behov av kunskap om brottsförebyggande åtgärder till ett nationellt och internationellt nätverk av experter och institutioner.

Nätverket har sin bas på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och skapar, med stöd från Brottsförebyggande rådet (Brå), en rad initiativ för utveckling av lokal kunskap och informationsutbyte kring de förhållanden under vilka brott inträffar och de bästa sätten att förhindra detta. Kalmar kommun har ingått i nätverket sedan det bildades.

Varför Balck Coffee Kaffebar?

Balck Coffee importerar specialkaffe som står ut från den ohållbara industriproduktionen världen över. De vill hålla hela resan från planta till kopp transparent och tillsammans med producenterna få fram kvalitativt och hållbart naturkaffe. Deras ursprung rostas i Småländska Kalmar och bryggs av framtidens kaffedrickare.

 

Mer information

Tid: 30 augusti, 8.00-9.00 (frukost från 7.30)
Plats: Balck Coffee Kaffebar, Storgatan 14 Kalmar
Arrangör: Kalmar kommun och Nätverket Säkra Platser/ KTH