CALL FOR PAPERS! “Crime and fear in public places: Patterns, challenges and actions”

Torsdag 30 Augusti kl 00:00

 

Region: 

Plats: 

 

James -pond -91131-unsplash

 

Välkomna till “Crime and fear in public places: Patterns, challenges and actions”, en internationell konferens om individens rätt till trygga och säkra offentliga platser som kommer att äga rum på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm den 17:e-18:e oktober, 2018. 

 

Detta tvärvetenskapliga forum utmanar dikotomin mellan kvinnors och mäns trygghet, konferensen erbjuder 2 dagar av diskussioner i både nationella och internationella sammanhang med utmärkta plenarsammanträden, riktade till praktiker bl.a., med berömda huvudtalare- som till ex. UN Habitat-talaren Jamie Asiago. Fokus kommer att ligga på trender och mönster, landsspecifika “infrastrukturer” som hanterar offrande och uppfattad trygghet samt vad som behövs för att främja förändring. Arrangören av detta event är SäkraPlatser nätverket baserat på KTH I Stockholm. Här kan man registrera sig. För mer information kontakta gärna info@sakraplatser.abe.kth.se.Deadline för inlämning av abstrakt är 30:e augusti 2018.

 

Välkomna!