Webbseminarium- PBL-nyheter & regeländringar

Torsdag 28 Juni kl 14:00

 

Region: Hela Sverige

Plats: https://edge.media-server.com/m6/p/79b4uih4

 

Den 28 juni klockan 14.00 – 15.00 bjuder Boverket in till ett webbseminarium inför de ändrade regler som sker den 1 juli.

 

Mitch -lensink -279897-unsplash 

 

Vi har följande punkter för dagen:

 • Plan- och bygglagen
 • Ny förvaltningslag (från 1 juli)
 • Verkställighet av bygglov, rivningslov och marklov (från 1 juli)
 • Om hur den nya kommunala avtalssamverkan möjliggörs (från 1 juli)
 • Digitalisering av grundkartor och detaljplaner (från 1 juli)
 • Ändrad lovplikt för solceller (från 1 augusti)
 • Marklovsplikt (från 1 augusti)

 

 

Andra arbeten och aktuella ämnen som tas upp är:

 • Ny förvaltningslag
 • Ny lag om bostadsanpassningsbidrag
 • Boverkets byggregler (avsnitt 1, 5, 6)
 • Uppföljning av Plan och bygglagen
 • Om ekonomiska planer
 • Om radonbidrag
 • och mycket mer

 

 

Var med och titta på alla delarna!!

Observera att innehållet kan ändras.

 

 • Det finns en chattfunktion där det går att ställa frågor under sändningen.
 • Det går även att se seminariet i efterhand.

 

Länk till seminariet