Seminarium: Fastighetsutvecklingsplan Örebro, Karlskoga och Lindesberg samt utveckling av CV -området i Örebro!

Måndag 11 Juni kl 08:30

 

Region: Örebro

Plats: Törnqvistsalen

 

Välkommen på seminarium den 11 juni om Nya fastighetsutvecklingsplanen!

 

Rawpixel -675364-unsplash

 

Ny fastighetsutvecklingsplan för de tre sjukhusen i Örebro, Karlskoga och Lindesberg samt utveckling av CV – området i Örebro!

 

Tid:  11 juni kl: 8:30 – 11:00 inklusive kaffe.

 

Plats: Törnqvistsalen. Ligger högst upp i A-huset (ingång på baksidan av A-huset mot M-huset. Kontakta Jenny Fredriksson om ni inte hittar dit på 019-168150.

 

Region Örebro län har tagit fram en gemensam fastighetsutvecklingsplan för de tre sjukhusen i Karlskoga, Lindesberg och Örebro. Planen sträcker sig till 2040 och visionen till 2070. Marie Larsson, Fastighetsstrateg i Region Örebro län, har varit projektledare för fastighetsutvecklingsplanen och kommer berätta om varför långsiktiga planer är viktiga, vad som gör sjukhusbyggnader speciella och hur sjukhustomterna kan säkras i ett 100-årigt perspektiv.

 

Ni kommer också att få lyssna till Hanna Bäckgren, enhetschef på stadsbyggnad på Örebro kommun, som kommer att berätta vad som planeras på CV området strax intill Örebro sjukhusområde. Här ska en ny spännande stadsdel med olika funktioner växa fram. 

 

Anmäl dig senast 9 juni till info@samhallsbyggarna.org