Kurs: Miljöbedömning av planer och program – enligt miljöbalkens nya 6 kapitel

Tisdag 12 Juni kl 00:00

 

Region: 

Plats: Stockholm

 

 

Studia _logo _cmyk (9)

 

 

Kursstart: 12- 13 juni 2018, Stockholm

 

Sedan 1 januari 2018 finns det ett nytt 6 kapitel om miljöbedömningar i miljöbalken. Det nya kapitlet har en helt ny struktur och innehåller flera nya begrepp och lagändringen har också medfört vissa följdändringar i PBL. Ett av syftena med miljöbalkens nya 6 kapitel är att säkerställa att miljöaspekter integreras i hela planprocessen för att en hållbar utveckling ska kunna främjas.

 

Under denna kurs får du viktig kunskap om nyheterna i lagstiftningen rörande miljöbedömning av planer och program och hur den nya lagstiftningen ska tillämpas i praktiken. Dessutom får du kunskap om hur arbetet med miljöbedömning av planer och program kan organiseras för att kunna följa den nya lagstiftningen och skapa goda förutsättningar för nå uppsatta miljömål.

 

Läs mer om kursen här!