Seminarium- Storstadstrafik utan köer och trängsel

Fredag 16 Mars kl 07:30

 

Region: Stockholm

Plats: Ljusgården, Drottninggatan 33, Stockholm

 

William -bout -264826 (1)

Växande städer står inför stora trafikutmaningar: klimat, lokal miljö, trängsel, el-drivna, delade och självkörande fordon finansiering och rättvisa liksom osäkerheter gällande politiskt ledarskap, medborgarreaktioner och sysstemförståelse. Ambitiösa mål och stora investeringar till trots växer problemen genom bilismens självförstärkande processer: fler bilar, mer vägar, längre resor, urban sprawl desto fler bilar ... Varken teknisk effektivisering eller satsning på kollektivtrafik och attraktiva stadsmiljöer har lyckats övertrumfa denna process.

 

Det är enkelt: använd plattformsbolagens logik, applicera den på transportsektorn och ändra på affärsmodellen.

 

Info om talarna:

 

Anders Gullberg är teknikhistorier och framtidsforskare och brinner för att offentlig sektor ska lära av och ta upp konkurrensen med de monopolistiska plattformsbolagen. Ett självskrivet område är transportsektorn med dess stora miljöpåverkan, lokalt och globalt, orättvisa och hälsovådliga effekter och skriande ineffektivtet.

 

Martin driver sedan 2013 eget företag och har för närvarande ett uppdrag som teknik- och designansvarig för Tvärbanans utbyggnad. Martin är också engagerad i samhällsbyggnadsdebatten, skriver debattartiklar och är en tidvis flitig twittrare (@lindahli).

 

Datum: Fredag16 mars, 07.30-09.00. Frukost mellan 07.30-08.00.

Plats: Ljusgården på Drottninggatan 33, Stockholm.

Anmälan: Skall ske före torsdag 15 mars kl. 10 till jaana.eberkvist@samhallsbyggarna.org