Systematiskt brandskyddsarbete

Onsdag 28 Februari kl 00:00

 

Region: 

Plats: Liljeholmen

 

Systematiskt brandskyddsarbete, SBA, handlar om att skydda människor, verksamheten och företagets goda rykte. Du har ett ansvar här. Både moraliskt och enligt lagen.

Du får enkla verktyg som hjälper dig att sköta brandskyddet i vardagen. Vi kan det här. I mer än 10 år har vi hjälpt många företag att börja. Nu är det din tur.

Mål

Efter utbildningen kan du dokumentera, planera och följa upp företagets brandskyddsarbete med vår metod intern brandskyddskontroll IBK®.

Innehåll

  • Policy, organisation och regler för brandskydd
  • Underlag till kontrollronder och uppföljningsrutiner
  • Byggnads- och verksamhetsbeskrivning
  • Utbildningsplaner
  • Brandskyddsbeskrivning, drifts- och underhållsinstruktioner

Avsedd för

Passar alla som ska organisera och dokumentera företagets brandskyddsarbete.

Läs mer