Studia- Miljökvalitetsnormer för vatten vid fysisk planering

Måndag 12 Februari kl 00:00

 

Region: 

Plats: 

 

Studia Logo Cmyk

 

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar som planarkitekt, miljöhandläggare eller miljöinspektörer med ansvar för vattenfrågor, kommunekolog, miljöplanerare, VA-ingenjör, miljökonsult eller har annan befattning och behöver stärka din kompentens om miljökvalitetsnormer för vatten vid fysisk planering.

 

Datum: 12 - 13 februari 2018

 

Plats: Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm

 

Pris: 10 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation i digitalt format, luncher och för- och eftermiddagsfika.

 

Som medlem i Samhällsbyggarna får du 10% rabatt på utbildningen, uppge kod Samhällsbyggarna i din anmälan för att ta del av rabatten. Rabatten går inte att kombinera med andra erbjudanden eller rabatter.

 

Läs mer här