Seminarium: Svarthandel med hyreskontrakt och otillåten andrahandsuthyrning

Torsdag 8 Februari kl 09:30

 

Region: -

Plats: Fastighetsägarna Sverige, Drottninggatan 33, Ljusgården, Stockholm

 

Polis _andrahandsmarknad _420x 180

En rapport, som polisen i Stockholm tagit fram, tyder på att hälften av alla lägenhetsbyten idag involverar kriminalitet i någon form och att det finns starka kopplingar till den organiserade brottsligheten. Trots det verkar handel med hyreskontrakt accepterad hos stora delar av allmänheten. Även otillåten andrahandsuthyrning och missbruk av inneboendereglerna förekommer.

 

På seminariet presenterar utredaren Jan Josefsson, hovrättsråd Göta hovrätt, förslagen i den statliga utredningen ”Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning”.

Från Polisen deltar Kristian Halldin, operativa samordnare mot organiserad brottslighet, som berättar om polisens kartläggning och arbete mot svarthandel med hyreskontrakt.

 

Datum: Torsdag 8 februari 2018
Tid: 10:00-12:00 (kaffe serveras från 9:30)
Plats: Fastighetsägarna Sverige, Drottninggatan 33, Ljusgården, Stockholm

Anmälan: Genom länk

Medverkande: Kristian Halldin, operativ samordnare mot organiserad brottslighet, Polismyndigheten och Jan Josefsson, hovrättsråd Göta hovrätt och särskild utredare. Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige inleder.