Samhällssäkerhet på individnivå - Hur ser trygghet ut 2038?

Onsdag 17 Januari kl 09:00

 

Region: 

Plats: Jayway, Malmö

 

 

Ska ̈rmavbild 2018-01-16 Kl . 15.42.48

Verkliga fakta eller fabricerade nyheter? Tillit eller misstro mot samhällets aktörer? Upplevd säkerhet eller faktisk säkerhet. Detta är frågor som vi brottas med idag, som kan verka svåra att greppa. Vi har möjlighet att lösa dem och för att göra det behöver vi förstå vart samhället är på väg och hur kommande generationer kommer att se på det.
Den yngsta generationen, dagens 7-8 åringar, växer upp och är år 2038 vuxna i en värld där digitalt och fysiskt är mer ihopkopplat. Världen blir mer sammanlänkad, komplex och tekniken allt mer integrerad med människan och samhället. De kommer att ha arbeten som idag inte existerar och bära försörjningsbördan åt en åldrande befolkning.
Vilka innovationer kommer att vara nödvändiga för att säkerställa trygghet i samhället om 20 år och framåt?


För att veta vilka vägval och innovationer vi ska satsa på imorgon, behöver vi enas om hur vi vill och tror att samhället ser ut 2038. Vad behöver vi uppnå kommande år för att halvvägs, dvs år 2028, kunna säga att vi är på rätt väg?
Vilka innovationer är då relevanta imorgon?

Detta kommer vi att diskutera närmare den 17 januari, då företag, offentliga organisationer, innovatörer och specialister samlas. Mötet är öppet för alla som är intresserade och kommer att landa i ett antal möjliga steg att ta på väg mot 2038 och ett säkert samhälle. På plats kommer vi att lägga grunden för fortsatt arbete med de aktörer som är intresserade. 

 

VAR
Jayway

Hans Michelsensgatan 10

211 20 Malmö


NÄR
17 januari
09.00 - 10.00 Mingel och registrering
10.00 - 15.00 Agenda

Anmäl dig senast den 12 januari.

Hjärtligt välkommen!