Frukostseminarium -Kan man köpa grön el och i så fall varför?

Torsdag 7 December kl 08:00

 

Region: 

Plats: Samhällsbyggarnas Kansli Drottninggatan 33 Ljusgården 1 tr

 

lightbulb

 

Många elbolag marknadsför sin försäljning med att den el man levererar är producerad med vattenkraft eller vindkraft. Elkonsumenterna å sin sida köper förnybar el med argumentet att man vill göra en insats för miljön. Men hur fungerar egentligen detta i praktiken? Hur kan den förnybara elen överföras från kraftverket till vägguttaget och gör man verkligen en insats för miljön när man köper ”grön el”?

 

Experter som kommer belysa ämnet ur lite olika synvinklar modererade av Agneta Persson Anthesis AB och sektionen för Hållbar utveckling, Samhällsbyggarna.

 

Mikael Amelin, docent KTH Elkraftteknik förklarar hur elsystemet fungerar i verkligheten.

 

Erik Dotzauer, styrmedelsexpert vid Fortum Värme, kommer att beskriva hur systemet för ursprungsmärkning av el fungerar och redogöra för vilka styrkor respektive svagheter som systemet har.

 

Åsa Wahlström från Sweden Green Building Council. Sweden Green Building Council arbetar aktivt för en god bebyggd miljö där hållbara lösningar genomförs och premieras. Att efterfråga och använda förnybar energi är en viktig del i arbetet.

 

Därefter frågor och avslutande diskussioner.

 

Frukostseminarium torsdag den 7 december kl 8-10 och fika finns från 07.30. Plats Drottninggatan 33 Ljusgården.

 

Anmälan till info@samhallsbyggarna.org senast 2/12-17

 

Varmt välkomna!