Träbyggnadsseminarium Stockholm

Torsdag 23 November kl 09:30

 

Region: 

Plats: Stockholm, Kistamässan, Arne Beurlings Torg 5

 

Geeks -2894621_1920
Föreningen Trästad Sverige bjuder in till träbyggnadsseminarier om träbyggande – Ökat träbyggande för smarta och hållbara städer och samhällen
    
Träbyggande är en viktig del i ett hållbart samhällsbyggande. En ökad användning av trä i byggandet kommer att starkt bidra till att minska Sveriges utsläpp av koldioxid och därmed med att nå målet om koldioxidneutralitet 2045. Cirka hälften av en byggnads klimatpåverkan sett i en 50-årig livscykel härrör från bygg- och materialprocessen visar aktuell forskning. Genom industriellt byggande kortas tiden på byggarbetsplatsen avsevärt. Kortare byggtider blir allt viktigare när bostadsbehovet är stort men också för att minimera störningarna för de omkringboende
      
Ort   
  • 23 november 9.30-12.00 Stockholm, Kistamässan, Arne Beurlings Torg 5
  • 28 november 9.30-12.00 Göteborg, Göteborgs Stad, Köpmansgatan 20, lokal Infosalen
  • 4 december 09.30-12.00 Falun, Falu Gruva, konferensanläggning, Gruvplatsen 1
 
Program   
  • Industriellt träbyggande idag och i morgon
  • Kommunala strategier och handlingsplaner för att främja hållbart byggande
  • Goda exempel på träbyggande och erfarenheter i några av landets kommuner
    
Avgift: ingen
Anmälan sker till asa.lundvall@lansstyrelsen.se Ange namn, organisation och om specialkost önskas.