Studiebesök inför Samhällsbyggnadsdagarna: Slussen - utställning och besök på byggarbetsplats 10 oktober

Tisdag 10 Oktober kl 10:00

 

Region: Sverige

Plats: Slussen

 

slussen

 

Övergripande bild av nya Slussen. Illustration/White Arkitekter

 

Vi besöker Stockholmstads utställning och tittar på det pågående byggnadsarbetet.

 

Slussen är efter över 80 år utsliten och ska rivas. Samtidigt ska området anpassas för att möta behoven hos dagens och morgondagens stockholmare. Slussen är och kommer fortsatt vara en viktig knutpunkt för alla trafikslag. Nu byggs Slussen om för att bli en tryggare och attraktiv plats att vistas på. Samtidigt säkras dricksvattnet för 2 miljoner människor.

 

Besöket kommer att bestå av tre programpunkter:

  • Stockholms stads utställning om Slussen
  • Besök på bygget av det nya citykvarteret Urban Escape
  • Hagastaden bygger ihop Stockholm med Solna

 


Avgift: Inga avgifter för besöket.
Tid: kl. 10.00 -12.00.

 

Anmälan:
Max 45 deltagare

 

Program finns här.