Studiebesök Linneuniversitetet- Träbyggnadsstrategi, förtätningsprojekt nya stadsdelen Torparängen & rundtur på Campus

Tisdag 27 Juni kl 10:00

 

Region: 

Plats: Linnéuniversitetet, Växjö

 

linne

Foto: Linnéuniversitetet

 

Sektionen för Stadsutveckling Samhällsbyggarna bjuder in till studiebesök på Linnéuniversitetet den 27 juni!

 

Program 

09.45 Samling vi entrén Växjö kommun Västra Esplanaden 18

Besök på Växjö kommun med pågående stadsbyggnadsprojekt, detaljplaner och program samt allmän information om Växjö kommun

  

10.00 Hur kommer Växjö kommun att utvecklas?
Paul Herbertsson planeringschef Växjö kommun

 

10.30 Kaffe

 

10.45 Träbyggnadsstrategi Växjö kommun, VKAB

http://www.sustainablesmaland.se/  Carina Herbertsson på Växjöbostäder

 

11.15 500K-projekt i Växjö?
Rebecca Martinsson översiktsplanerare

 

11.45 Strategi för ökat träbyggande.

Per Schöldberg (C), kommunalråd i Växjö.

Åsa Karlsson Björkmarker (S), kommunalråd i Växjö. ICLEI är en global organisation för städer och kommuner i världen som arbetar aktivt med miljö och hållbar utveckling. Över 1000 städer och kommuner är medlemmar.

Besök i stadsdelar, rundtur (vandring/lokalbuss) 

 

12.00 Torparängen, Limnologen, Vallen, Skärvet, WCT Stationsområdet Rebecca Martinsson , Vattentornet

 

LUNCHpage1image13448 page1image13608page1image13928 page1image14088 

15.00 Pågående byggnationer på Campusområdet

 Linnéuniversitetet M-huset, sal M1053

 Patrik Hjelm Fastighetschef Videum

 

15.15 ArketypHus Torparängen

Eva Haraldsson Arkitektbolaget Kronoberg AB

 

15.30 Kaffe


15.45 Torparängen stadsförnyelse och forskning

Projektmedlemmar: Fredrik Lindblad / Åsa Bolmsvik / Tobias Schauerte vid Linnéuniversitetet

 

16.00 Avslutning - diskussion

 

Anmäl

ditt deltagande senast 20 juni till Peter Ekberg, Samhällsbyggarnas sektion stadsutveckling peter.ekberg@lnu.se

 

Begränsat antal deltagare

 

Se programmet i pdf här

 


Välkomna!page3image1472 page3image1632 page3image1792 page3image1952