Tisdag 5 April kl 08:00
Region: Stockholm
Plats: Stockholm
BBR Brandskydd - grundutbildning ger dig en grundläggande kännedom om byggreglernas brandskyddsavsnitt, kapitel 5. Kraven i BBR är samhällets minimikrav på byggnader vad gäller brandskydd. Tyngdpunkten ligger på utrymning, skydd mot brandspridning samt brandtekniska klasser. Förutom föreläsarens dokumentation får du boken Brandskydd i Boverkets byggregler BBR och Varselmärkning. Utbildningen sker i samarbete med Brandskyddsföreningen.
Torsdag 7 April kl 12:00
Region: 
Plats: Grönborg, Storgatan 73, Sundsvall
I anslutning till Mittuniversitetet i Sundsvall omvandlas kvarteret Grönborgs anrika lokaler till ett nytt kreativt centrum. Här skapas en samlingsplats för näringsliv, akademi och samhälle, ett levande hus där idéer och forskning kan förvandlas till nya företag med hjälp av Åkroken Science Park. Kvarteret bidrar samtidigt till att knyta universitetsområdet närmare stadskärnan.
Torsdag 7 April kl 14:00
Region: Storstockholm
Plats: Drottninggatan 33, 1tr
”Smidigt, smart och säkert!” Så ska det vara att cykla i Stockholm, enligt ledorden för den regionala cykelplanen. ”Hälsosamt, billigt och fossilfritt!” skulle man också kunna konstatera. Cykeltrafiken utgör bara fem procent av resorna i Stockholms län, även om cyklandet ökar stadigt. Sektionen för hållbar utveckling bjuder in till en eftermiddag om cykeltrafikens roll i samhällsbyggandet.
Fredag 8 April kl 07:30
Region: Storstockholm
Plats: Drottninggatan 33, 1tr
Onsdag 13 April kl 00:00
Region: 
Plats: Stockholm
Torsdag 14 April kl 09:00
Region: Region Väst
Plats: Lilla Marieholmsgatan 7
Tisdag 19 April kl 08:00
Region: Stockholm
Plats: Stockholm
Miljöinventering av byggnader - I kursen får du lära dig metoder och praktiska verktyg för att självständigt genomföra en miljöinventering. I praktiken, hur olika byggmaterial påverkar miljön och var i byggnader olika ämnen och komponenter kan förekomma. Kursen kan användas som en förberedelse inför certifiering enligt miljöinventerare, CMF.
Onsdag 20 April kl 00:00
Region: 
Plats: Chalmers Conference Centre, Chalmersplatsen 1, Göteborg.
Senior Världskonferensen 2016
Måndag 25 April kl 09:00
Region: Rabatterad för medlemmar i Samhällsbyggarna
Plats: Birger Jarl Hotel, Birger Jarlsgatan 61A
Konferens: Social hållbarhet i planeringen 25-26 april
Onsdag 27 April kl 08:00
Region: 
Plats: Stockholm
Onsdag 27 April kl 10:00
Region: Storstockholm
Plats: Bryggerivägen 10, Ulvsunda
Stockholm Vatten är Sveriges ledande vatten- och avfallsbolag. Varje dag producerar Stockholm Vatten dricksvatten till över en miljon stockholmare samt tar hand om och renar det använda avloppsvattnet. Sedan 1014 hanterar Stockholm Vatten också avfalls- och återvinningsfrågor. Där ingår också sopsorteringen.
Onsdag 27 April kl 11:30
Region: Stockholm
Plats: Hötorget